2021-08-31 09:05:46

PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED

Prijem učenika u prvi razred održat će se u ponedjeljak, 6. rujna u 12 sati ispred OŠ Centar, Danteov trg 2. Molimo roditelje/skrbnike da se pridržavaju epidemioloških mjera.


Osnovna škola Centar Pula