2021-08-23 14:19:41

Obavijest o sufinanciranju nabave drugog obrazovnog materijala za učenike s područja Općine Ližnjan-Lisignano za školsku 2021./2022. godinu

Donesena je Odluka o sufinanciranju nabave drugog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola s područja Općine Ližnjan-Lisignano za školsku 2021./2022. godinu prema kojoj se utvrđuju uvjeti, kriteriji, visina novčane pomoći te način ostvarivanja prava iste. Za učenike nižih razreda visina novčane pomoći iznosi 400,00kn, a za učenike viših razreda osnovne škole visina novčane pomoći iznosi 600,00.

U nastavku prilažemo internetsku poveznicu gdje se mogu pronaći dodatne informacije o uvjetima, kriterijima, načinima ostvarivanja prava, roku podnošenja zahtjeva i obrazac zahtjeva.

http://liznjan.hr/index.php/584-odluka-o-sufinanciranju-nabave-drugog-obrazovnog-materijala-za-ucenike-osnovnih-skola-s-podrucja-opcine-liznjan-lisignano-za-skolsku-2021-2022-godinu(liznjan.hr)

Potvrde iz e-matice za školsku 2021./2022. godinu moći će se izdavati od 1.09.2021.g. nakon što se otvori nova školska godina.

Glede epidemiološko-zdravstvenih razloga uslijed pandemije virusa Covid-19, molimo vas da se Zahtjev za izdavanjem potvrde škole o upisu djeteta u novu školsku godinu zatraži  putem elektroničke pošte na mail adresu: ured@os-centar-pu.skole.hr ili na broj telefona 052/222 248.

 


Osnovna škola Centar Pula