2021-05-03 16:08:56

15. informatičko natjecanje „Pula – moj grad“

Informatičko natjecanje „Pula – moj grad“ je natjecanje učenika pulskih osnovnih škola u izradi kreativno-tehničkih digitalnih radova na teme:

1. Rascvjetana Pula

2. Pula online

Natjecanje je održano povodom obilježavanja Dana Grada Pule, 5. svibnja 2021. Sudjelovalo je 8 pulskih škola sa sveukupno 107 učenika. U kategoriji razredne nastave sudjelovalo je 55 radova. 52 rada u kategoriji Digitalni crtež i 3 u kategoriji Scratch projekt.

Učenik trećeg razreda, Petar Spada osvojio je 1. mjesto u kategoriji Digitalni crtež. Čestitamo Petru i mentorici Mirni Lesničar na izvrsnom uspjehu!

Rad će se objaviti na stranicama Grada Pule, 7. svibnja 2021. godine u 11,00 sati.

 


Osnovna škola Centar Pula