2021-02-11 16:00:01

Sufinanciranje troškova školske prehrane

Poštovani roditelji/skrbnici,

Zaklada  „Hrvatska za djecu“ sufinancirat će troškove školske prehrane djece za oba polugodišta šk.god. 2020./2021. u sklopu projekta „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u šk.god. 2020./2021.“ Sufinancira se 1 (jedan) školski obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn (pet kuna i pedeset lipa) za svaki nastavni dan.

Roditelji koji su sami financirali školsku prehranu od početka šk. god. 2020./2021. do potpisivanja ugovora imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novca za dosad ostvarene troškove ukoliko je usluga marende korištena i plaćena, a sve sukladno naprijed izloženom modelu. Roditelji/skrbnici koji nisu imali takve troškove mogu od dana potpisivanja ugovora do kraja školske godine 2020./2021. ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu kada su ispunjeni SVI navedeni uvjeti:
-     dijete je polaznik OŠ Centar Pula
-     mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn      (dvije tisuće kuna) po članu zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020.

-     dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu


Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta su:

-     potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane ravnatelja škole, koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1)
-     potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. za sve članove kućanstva
-     izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku Zaklade (Obrazac 2)

-     dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu

Privitak:

  • obrazac 1
  • obrazac 2
  • Smjernice za izračun prihoda za potrebe provedbe Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade "Hrvatska za djecu"

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u tajništvo Škole najkasnije do 22.02.2021. godine.

 

                                                                                     Ravnateljica Škole:

                                                                                     Loreta Ribarić, dipl.ped.


Osnovna škola Centar Pula