2016-06-16 11:47:21

Od e-knjiga do "škole bez knjiga"
e-knjige

Tijekom školske godine 2015./2016. započet je proces digitalizacije u našoj školi u sklopu kojeg smo u nastavni proces uključili i dvije pametne ploče (jedna za razrednu i jedna za predmetnu nastavu). Od sljedeće godine planiran je prelazak na e-dnevnike čime klasični dnevnici odlaze u povijest.

Opširnije u Glasu Istre.

 

 


Osnovna škola Centar Pula